Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Dražby, exekuce 227EX 204/23-11 Dražební vyhláška - EL. DR. - 2013 227EX 204/23-11 Oddělení personální Kubena Martin, Mgr. - soudní exekutor Kubena Martin, Cejl č. p. 40/107, 60200 Brno 2 04.10.2023 03.11.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Kopřivnice, Sportovní 68091/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 04.10.2023 20.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Příbor 115747/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 04.10.2023 20.10.2023
Výběrová řízení VŘ - VEDOUCÍ ODDÉLENÍ PRÁVNÍHO 117651/2023/KnDa Oddělení personální Městský úřad Kopřivnice 02.10.2023 20.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu, Janáčkova, Příbor 91917/2023/Kvito Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 02.10.2023 18.10.2023
Usnesení Usnesení z 21. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 26.09.2023 117616/2023/KnDa Oddělení personální Městský úřad Kopřivnice 02.10.2023 18.10.2023
Dražby, exekuce DV 139EX 24776/20-108 139 EX 24776/20-108 Oddělení personální Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh 29.09.2023 07.11.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Štramberk 112330/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 27.09.2023 13.10.2023
Ostatní Zveřejnění: Zaslání OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nem. věcí do Sbírky právních před Oddělení právní Automat pro Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků (Ministerstvo vnitra), náměstí Hrdinů č. p. 1634/3, 14000 Praha 4 27.09.2023 13.10.2023
Záměr pronájmu a prodeje Záměr prodeje pozemku parc. č. 657 v k. ú. Drnholec nad Lubinou 116600/2023/KrLe Oddělení pozemků Městský úřad Kopřivnice 26.09.2023 12.10.2023
Usnesení Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice ze dne 21.09.2023 116200/2023/KnDa Oddělení personální Městský úřad Kopřivnice 25.09.2023 11.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemností 115759/2023/TiDa Oddělení vodoprávního úřadu Městský úřad Kopřivnice 25.09.2023 12.10.2023
Dotační programy Dotační program 1/OŠKS/2024 na podporu sportu, mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočas. aktivit 115770/2023/MaRa Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Kopřivnice 22.09.2023 01.11.2023
Záměr pronájmu a prodeje Prodej části pozemku parc. č. 1936/1 v k. ú. Kopřivnice 115820/2023/KrLe Oddělení pozemků Městský úřad Kopřivnice 22.09.2023 07.10.2023
Dražby, exekuce DV 139EX 21320/14-154 139 EX 21320/14-154 Oddělení personální Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh 22.09.2023 26.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu - Kopřivnice,ul.Alšova 115546/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 22.09.2023 09.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. K. Čapka 115067/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 21.09.2023 09.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Pionýrská 115202/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 21.09.2023 09.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu- ul. 17. listopadu 115216/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 21.09.2023 09.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Příbor, Sedlnice 115145/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 21.09.2023 09.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Příbor 115193/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 21.09.2023 09.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stnovení přechodné úpravy provozu - Štramberk, Bařiny 115467/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 21.09.2023 09.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Příbor 114755/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 20.09.2023 06.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Komenského 114523/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 20.09.2023 06.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Příbor 113706/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 19.09.2023 05.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Kopřivnice 114560/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 19.09.2023 05.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Kopřivnice, MěÚ 114541/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 19.09.2023 05.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu - ul. K Očnímu, Štramberk 113734/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 19.09.2023 05.10.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška MMPr/171135/2023 Oddělení personální Statutární město Přerov, Bratrská č. p. 709/34, 75002 Přerov 2 18.09.2023 19.10.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060915469 Oddělení personální ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 40502 Děčín 2 15.09.2023 06.10.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060915466 Oddělení personální ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 40502 Děčín 2 15.09.2023 06.10.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060915468 Oddělení personální ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 40502 Děčín 2 15.09.2023 06.10.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060915467 Oddělení personální ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 40502 Děčín 2 15.09.2023 06.10.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060913180 Oddělení personální ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 40502 Děčín 2 13.09.2023 05.10.2023
Ostatní Zveřejnění aukce - Kopřivnice č. p. 3399 UZSVM/ONJ/7449/2023-ONJM Oddělení personální Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 13.09.2023 06.10.2023
Veřejné vyhlášky Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - výzva UZSVM/ONJ/6822/2023-ONJM Oddělení personální Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 30.08.2023 02.01.2024
Dražby, exekuce 167 EX 18589/11-391-dražební vyhláška Oddělení personální Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor Ivanko Igor, Dědinská č. p. 893/29, 16100 Praha 614 28.08.2023 13.10.2023
Dražby, exekuce 203 Ex 17903/10 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 0090#0118870930 Oddělení personální Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 21.08.2023 12.10.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp 890 na ulici Školní v Kopřivnici 80269/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 29.06.2023 02.01.2024
Finance Oznámení - schválený závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2022 74029/2023/Uh Odbor financí Městský úřad Kopřivnice 23.06.2023 01.07.2024
Ostatní Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2022 69501/2023/HaZd Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 09.06.2023 31.12.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout místnosti č.2107 a č.2106 v 1.NP budovy č.p.1163 na ul.Štefánikova 42358/2023/Pu Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 17.04.2023 31.12.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout místnost č.0953 v objektu č.p.1163 na ul.Štefánikova v Kopřivnici 37298/2023/Pu Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 29.03.2023 31.12.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebyt. prostory v 9.NP objektu č.p.1163 na ul. Štefánikova v Kopřivnici 19999/2023/Pu Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 27.02.2023 31.12.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebyt.prostory v 10.NP objektu č.p.1163 na ul. Štefánikova v Kopřivnici 20000/2023/Pu Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 27.02.2023 31.12.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebyt. prostory v 7.NP objektu č.p.1163 na ul. Štefánikova v Kopřivnici 19998/2023/Pu Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 27.02.2023 31.12.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebyt. prostory v 1.PP objektu č.p.393 na ul. Sokolovská v Kopřivnici 20004/2023/Pu Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 27.02.2023 31.12.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebyt. prostor č.1042 v objektu č.p.1163 na ul.Štefánikova v Kopřivnici 20003/2023/Pu Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 27.02.2023 31.12.2023
Dotační programy Dotační program 1/ORM/2023 - program Zdravého města Kopřivnice 15278/2023/RaI Oddělení strategického plánování Městský úřad Kopřivnice 20.02.2023 31.01.2024
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění ceníku nájemného garážových stání 8603/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp 244/313, 314 v Kopřivnici 8596/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp 244/214 na ulici Štefánikova v Kopřivnic 8571/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp 244/213 na ulici Štefánikova v Kopřivnic 8563/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Finance Oznámení - schválená rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2023 4117/2023/Uh Odbor financí Městský úřad Kopřivnice 12.01.2023 31.01.2024
Ostatní Harmonogramy svozu odpadů 890/2023/Kub Oddělení technické ochrany životního prostředí Městský úřad Kopřivnice 04.01.2023 02.01.2024
Ostatní Oznámení o změně ceny stočného od 1.1.2023 - Svazek obcí regionu Novojičínska 141066/2022/HaZd Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 20.12.2022 01.01.2024
Finance Oznámení - schválený střednědobý výhled rozpočtu města Kopřivnice na období 2024-2025 139958/2022/Uh Odbor financí Městský úřad Kopřivnice 16.12.2022 31.01.2024
Finance Oznámení - schválený rozpočet města Kopřivnice na rok 2023 139949/2022/Uh Odbor financí Městský úřad Kopřivnice 16.12.2022 31.01.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 1/2022 MZE-59640/2022-16212 Oddělení personální Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 07.11.2022 01.01.2024
Dotační programy Dotační program 1/OŠKS/2023 na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit 52100/2022/MaRa Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Kopřivnice 22.09.2022 31.10.2023
Veřejné vyhlášky Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/ONJ/6265/2022-ONJM Oddělení personální Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 21.09.2022 31.12.2023
Ostatní Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách s obcemi 14026/2022/HyvJ Odbor správních činností Městský úřad Kopřivnice 18.02.2022 31.12.2024