Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění darování pozemků parc. č. 48/3, 51/4 a 1023 v k. ú. Vlčovice 13747/2023/KrLe Oddělení pozemků Městský úřad Kopřivnice 08.02.2023 27.02.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Štramberk, akce 11556/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 08.02.2023 24.02.2023
Ostatní Svolání Valné hromady Honebního společenstva Závišice-Štramberk Oddělení personální Iva Prosková, , iva.proskova@centrum.cz 07.02.2023 27.02.2023
Veřejné vyhlášky Nařízení SVS - aviární influenza - ohnisko Kunčice p.O. - ukončení SVS/2023/014651-T Oddělení personální Státní veterinární správa, Slezská č. p. 100/7, 12000 Praha 2 31.01.2023 16.02.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Kopřivnice 5412/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 31.01.2023 16.02.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Vlčovice 1560/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 31.01.2023 16.02.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnosti 8452/2023/MatAl Oddělení vodoprávního úřadu Městský úřad Kopřivnice 30.01.2023 15.02.2023
Veřejné vyhlášky veřejná vyhláška 9854/2023/BoAn Oddělení správních agend Městský úřad Kopřivnice 30.01.2023 15.02.2023
Veřejné vyhlášky veřejná vyhláška - David Krása 8616/2023/BoAn Oddělení správních agend Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 13.02.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp 244/213 na ulici Štefánikova v Kopřivnic 8563/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp 244/214 na ulici Štefánikova v Kopřivnic 8571/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp 244/312 na ulici Štefánikova v Kopřivnic 8577/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění ceníku nájemného garážových stání 8603/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp 244/313, 314 v Kopřivnici 8596/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Veřejné vyhlášky Policie ČR - Výzva k převzetí věcí KRPT-213822-278/TČ-2022-070471 Oddělení personální Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna č. p. 1682/24, 70200 Ostrava 2 26.01.2023 31.07.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp 890 na ulici Školní v Kopřivnici 8585/2023/MaDa Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 26.01.2023 02.01.2024
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Příbor, akce 2023 4576/2023/VaZu Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 25.01.2023 10.02.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060868782 Oddělení personální ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 40502 Děčín 2 24.01.2023 15.02.2023
Ostatní Zahájení ZŘ ke koncepci "Strategický plán rozvoje Kopřivnice" dle zákona č. 100/2001 Sb. 7561/2023/ŠiAl Oddělení technické ochrany životního prostředí Městský úřad Kopřivnice 24.01.2023 14.02.2023
Veřejné vyhlášky rozeslání dokumentace I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice 6197/2023/ŠiAl Oddělení technické ochrany životního prostředí Městský úřad Kopřivnice 20.01.2023 09.02.2023
Veřejné vyhlášky oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 5143/2023/Sk Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městský úřad Kopřivnice 18.01.2023 20.02.2023
Výběrová řízení VŘ - Strážník Městské policie 4924/2023/KnDa Oddělení personální Městský úřad Kopřivnice 16.01.2023 03.04.2023
Finance Oznámení - schválená rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2023 4117/2023/Uh Odbor financí Městský úřad Kopřivnice 12.01.2023 31.01.2024
Dražby, exekuce DV 139EX 08215/21-120 139 EX 08215/21-120 Oddělení personální Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh 09.01.2023 22.02.2023
Ostatní Harmonogramy svozu odpadů 890/2023/Kub Oddělení technické ochrany životního prostředí Městský úřad Kopřivnice 04.01.2023 02.01.2024
Ostatní Oznámení o změně ceny stočného od 1.1.2023 - Svazek obcí regionu Novojičínska 141066/2022/HaZd Oddělení správy budov a komunálního hospodářství Městský úřad Kopřivnice 20.12.2022 01.01.2024
Dotační programy Dotační program 2/OŠKS/2023 - program na podporu kultury a osvětové činnosti 135553/2022/So Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Kopřivnice 16.12.2022 19.06.2023
Finance Oznámení - schválený střednědobý výhled rozpočtu města Kopřivnice na období 2024-2025 139958/2022/Uh Odbor financí Městský úřad Kopřivnice 16.12.2022 31.01.2024
Finance Oznámení - schválený rozpočet města Kopřivnice na rok 2023 139949/2022/Uh Odbor financí Městský úřad Kopřivnice 16.12.2022 31.01.2024
Dotační programy Dotační program 03/ORM/2022 - Dotační program na podporu podnikatelských subjektů v Kopřivnici 139823/2022/ŠvLe Oddělení strategického plánování Městský úřad Kopřivnice 15.12.2022 03.04.2023
Dražby, exekuce 207EX 736/09-94 Žádost o vyvěšení dražební vyhlašky,92 Draz.vyhlaska 207EX 736/09-94,92 Oddělení personální Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Jarková Jana, 2. května č. p. 2384, 76001 Zlín 1 14.12.2022 23.02.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 1/2022 MZE-59640/2022-16212 Oddělení personální Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 07.11.2022 01.01.2024
Veřejné vyhlášky ČEZ - Upozornění na ořez a odstranění stromoví v ochranném pásmu distribuční soustavy 118387/2022/KleŠ Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody Městský úřad Kopřivnice 02.11.2022 31.03.2023
Dotační programy Dotační program 1/OŠKS/2023 na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit 52100/2022/MaRa Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Kopřivnice 22.09.2022 31.10.2023
Veřejné vyhlášky Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/ONJ/6265/2022-ONJM Oddělení personální Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č. p. 1335/9, 71600 Ostrava 16 21.09.2022 30.06.2023
Finance Oznámení - závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2021 59563/2022/Uh Odbor financí Městský úřad Kopřivnice 24.06.2022 30.06.2023
Ostatní Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách s obcemi 14026/2022/HyvJ Odbor správních činností Městský úřad Kopřivnice 18.02.2022 31.12.2024