Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotační programy
Název Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti 2/OŠKS/2022
Číslo jednací 104829/2021/So
Zodpovídá Odbor školství, kultury a sportu
Původce Městský úřad Kopřivnice
Adresát Město Kopřivnice - personální oddělení
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 17.12.2021
Vyvěšeno do 20.06.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 17.12.2021 10:37:22
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do