Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Opatření obecné povahy
Číslo jednací 33784/2020-MZE-16212
Zodpovídá Oddělení personální
Původce Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.07.2020
Vyvěšeno do 01.01.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.07.2020 08:31:17
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do