Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Opatření obecné povahy 1/2021
Číslo jednací MZE-49892/2021-16212
Zodpovídá Oddělení personální
Původce Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.09.2021
Vyvěšeno do 02.01.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.09.2021 14:19:11
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do