Město Kopřivnice - platební portál

Platba za komunální odpad - rodné číslo

Zadejte prosím své rodné číslo společně s jménem, příjmením a e-mailovou adresou a systém vyhledá zda jste vedený jak plátce, poplatník nebo jste kombinací obou variant. Následně Vám zobrazí příslušná data k zaplacení.

Nastaveno pro kód poplatku: 111

* Tímto beru na vědomí, že město Kopřivnice zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.