Město Kopřivnice - platební portál

Platba za překročení rychlosti - variabilní symbol

Zadejte prosím svůj variabilní symbol společně s jménem, příjmením a e-mailovou adresou a systém Vám následně zobrazí příslušná data k zaplacení.

Nastaveno pro kód poplatku: 443

* Tímto beru na vědomí, že město Kopřivnice zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.